การให้กำลังใจในเวลาที่เพื่อนมีความเครียด

 

เมื่อเพื่อนของเรามีความเครียด

ความเครียด ถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่จะต้องเร่งแก้ไข เพราะถ้าหากเราตกอยู่ในสภาวะในความเครียดอยู่บ่อยๆ จะส่งผลทำให้การใช้ชีวิตของเราไม่ประสบความสำเร็จ เกิดความล้มเหลวต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมากมาย แต่สำหรับเวลาที่เราเห็นเพื่อนเครียดนั้นแน่นอนสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ การให้กำลังใจเพื่อน เราอาจจะต้องคอยถามเพื่อนว่าเป็นอย่างไร ทำไมถึงเครียด เพื่อที่จะได้หาทางแก้ไขปัญหาที่เพื่อนของเรากำลังประสบอยู่ เพราะถ้าเราสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้นั้นก็ย่อมจะทำให้เพื่อนหลุดพ้นจากความเครียดในครั้งนี้ไปได้

การที่เราเห็นเพื่อนเครียดอยู่นั้นบางทีก็อาจจะมีสถานการณ์ที่เราไม่สามารถจะเข้าไปหาเพื่อนได้ เพราะเราอาจจะเห็นเพื่อนของเราอยู่ในสภาวะที่จะต้องก้มหน้าร้องห่มร้องไห้อยู่ แต่ในการให้กำลังใจเพื่อน เราก็ยังสามารถที่จะทำได้อยู่ โดยบางทีเราอาจจะให้กำลังใจ หรืออาจจะแสดงความห่วงใยต่างๆ เพื่อให้เพื่อนของเรานั้นรู้สึกหมดห่วงและรู้สึกว่าเราเป็นที่พึ่งสำหรับเค้าได้

การให้กำลังใจเพื่อน

จริงๆ แล้วมีมากมายหลากหลายวิธีด้วยกัน แต่การที่จะได้ผลที่ดีที่สุดนั้นน่าจะเป็นการกอดเพื่อน เพราะเป็นการสัมผัสและเป็นวิธีการสากลเป็นอย่างมาก ถ้าหากเราเห็นคนที่เรากำลังตกอยู่ในความลำบากอยู่นั้น ถ้าเรากอดให้แน่นๆ ก็จะทำให้เพื่อนของเรารู้สึกได้รับความอบอุ่น รู้สึกไว้ใจได้เป็นอย่างดี มันสามารถที่จะช่วยบรรเทาความเครียดต่างๆ ที่ได้สะสมอยู่นั้นจากหนักให้เป็นเบาได้

การกอดลดความเครียด

จากรายงานทางวิจัยต่างๆ ก็ได้ออกมาระบุว่าการกอดจะเป็นวิธีการที่จะช่วยทำให้ลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้เป็นอย่างดี สามารถที่จะลดความเครียดไปได้มากยิ่งขึ้นด้วย เมื่อเรากอดเพื่อนแล้วนั้นเราก็จะต้องมีการหรือใช้เทคนิคในการบอกเพื่อให้รู้จักพยายามลดความเครียดเหล่านี้ไปให้ได้ เนื่องจากการที่เพื่อนเครียดมากๆ แล้วไม่มีที่ระบาย มันก็จะทำให้รู้สึกอึดอัด จนทำให้คิดต่างๆ นานาไปได้ไกลเป็นอย่างมาก

การปลอบเพื่อน

ฉะนั้นเมื่อเราอยากจะปลอบเพื่อนจริงๆ เราก็จะต้องมีเทคนิคในด้านการพูดเพื่อที่จะได้โน้มนาวและทำให้เพื่อนนั้นพูดในสิ่งที่อยากจะระบายออกมาให้ได้ แทนที่เพื่อนจะเก็บไว้ เอามาเล่าให้เพื่อนฟังบางก็อาจจะช่วยลดความเครียดในส่วนนี้ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ การให้ความช่วยเหลือกับเพื่อนเมื่อตกอยู่ในสภาวะความเครียดมากๆ นั้น เราก็อาจจะต้องแสดงให้ความช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่และร้อยเปอร์เซ็นต์จากใจจริงๆ เพราะถ้าเราพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเพื่อนได้ทุกอย่าง ก็จะทำให้เพื่อนนั้นรู้สึกไว้ใจเรา และอยากจะขอคำปรึกษาจากเรา จนทำให้เพื่อนนั้นสามารถที่จะลดความเครียดไปได้มากขึ้นอย่างแน่นอน สำหรับการให้กำลังใจเพื่อนนั้นจริงๆ แล้วก็มีหลากหลายวิธีด้วยกัน ซึ่งวิธีดังกล่าวก็จะเป็นเพียงแค่แนวทางเพื่อที่จะได้นำไปปฎิบัติเวลาที่เราเห็นเพื่อนกำลังเครียดเพราะเทคนิคต่างๆ เหล่านี้ถือเป็นเทคนิคที่จะช่วยทำให้เราปลอบเพื่อนได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอน