โรคที่มาจากความเครียดปล่อยไว้ไม่ดีแน่นอน

โรคที่มาจากความเครียดปล่อยไว้ไม่ดีแน่นอน

ทุกวันนี้สภาพปัญหาของสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองต่างๆ มีผลทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ ” เกิดโรคเครียด “ กันเป็นอย่างมากเลย นอกจากจะทำให้สุขภาพจิตของเราไม่ดีแล้วยังจะไปบั่นทอนคุณภาพชีวิตของเราอีกด้วย ดังนั้นถ้าหากใครที่มีความเครียดอยู่บ่อยๆ ไม่ควรที่จะต้องเก็บมาคิด ควรที่จะหาวิธีผ่อนคลายความเครียดทำให้สภาวะนี้หายไปได้เอง ซึ่งบางรายถ้าหากมีอาการเครียดมากๆ อาจจะส่งผลทำให้เกิดโรคซึมเศร้า ก็เป็นไปได้เช่นกัน ความเครียดเกิดขึ้นได้กับทุกคน ดังนั้นการใช้ชีวิตของคนเราก็จะมีความแตกต่างกันออกไปอยู่ที่คนว่าจะนำเรื่องต่างๆ มาใส่หัวทำให้เครียดหรือไม่

ผลกระทบจากความเครียด

บางทีก็เรียกว่า ” ความเหนื่อยล้า “ โดยจะส่งผลทำให้กระทบกับจิตใจ และการใช้ชีวิตในสังคม ซึ่งความเครียดในระดับนี้สามารถที่จะทำให้หายได้โดยการที่เรารู้จักคลายเครียด รู้จักปล่อยวางและได้รับกำลังใจจากคนรอบข้าง การเป็นโรคต่างๆ ก็อาจจะทำให้เรามีความเครียดสะสมได้เช่นกัน เช่น คนที่เป็นโรคตับแข็งบางรายถึงขึ้นกับเครียดเป็นอย่างมาก เพราะเจ้าตัวกำลังคิดว่าจะหาทางรักษายังไงดีให้อยู่รอดต่อไปได้ บางรายก็ไปหาซื้อสมุนไพร บำรุงรักษาโรคตับ ถ้าหากกินไม่ดีก็มีความเครียดอีก ก็จะส่งผลทำให้อาการดังกล่าวทรุดลงอีกด้วย แต่ความเครียดแบบนี้ก็ยังถือว่าไม่ค่อยน่ากลัวเสียสักเท่าไร

ถ้าหากเครียดจนเป็น ” โรคซึมเศร้า”  เลยโรคนี้ถือเป็นโรคที่มีการสูญเสียมากที่สุด การเศร้าของโรคนี้ในแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันออกไป บางรายเศร้ามาก บางรายเศร้าน้อย แต่ถ้าบางรายเศร้ามากๆ ก็อาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายและชีวิตเป็นอย่างมากเพราะบางเคสนั้นถึงขั้นกับกระโดดตึกฆ่าตัวตายก็มี กระโดดสะพานข้ามแม่น้ำ ตามที่มีข่าวหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์ บางคนก็ทำร้ายร่างกายตัวเอง ซึ่งโรคซึมเศร้านั้นถือเป็นโรคที่มีความน่ากลัวเป็นอย่างมาก ซึ่งในประเทศไทยนั้นก็ได้มีการสำรวจเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน พบว่าในประเทศไทยนั้นก็มีคนที่เป็นโรคซึมเศร้ามากถึง 2.7 % และในแต่ละปีก็จะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอีกด้วย โดยโรคซึมเศร้านั้นก็มีมากมายหลายประเภทเลยนะครับ โดยอย่างที่บอกเศร้าแบบรุนแรงถือเป็นระดับที่น่ากลัวเป็นอย่างมาก เพราะจากที่เห็นๆ กันมานั้นแต่ละรายที่เป็นโรคนี้นั้นส่วนใหญ่ก็มักจะฆ่าตัวตายและทำร้ายตัวเองกันทั้งนั้น เอาเป็นว่าถ้าหากใครที่เป็นโรคเครียดอยู่นั้นก็ทำจิตใจให้สงบนะครับต้องตั้งสติให้ได้ แล้วคุณภาพชีวิตของเราก็จะดีขึ้น