ฝุ่นพิษ วาระสำคัญระดับชาติที่ต้องเร่งแก้ไข

ฝุ่นพิษ วาระสำคัญระดับชาติที่ต้องเร่งแก้ไข 01
ใช้เป็นภาพประกอบบทความเท่านั้น Credit : Pinterest

หลายเดือนที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหากับฝุ่นพิษเยอะมาก อีกหนึ่งปัจจัยที่หลายๆ หน่วยงานต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะปัญหานี้สร้างผลกระทบให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก คุณภาพอากาศของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาแย่ลงเป็นอย่างมาก ส่งผลเสียหลายด้านด้วยกัน หลังจากสถานการณ์คลี่คลายไปแล้วนั้น  ตอนบนของประเทศยังคงได้รับผลกระทบอยู่

ประเทศไทยถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีคุณภาพอากาศไม่ค่อยดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดในภาคเหนือ เช่น เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ต่างได้รับผลกระทบหมอกควันพิษอยู่ในระดับที่รุนแรง ทำให้มีกลุ่มชาวบ้าน เรียกร้องให้หน่วยงานรัฐบาลรีบจัดการอย่างโดยด่วน

ได้มีหลายๆฝ่ายเรียกร้องให้หน่วยงานทางภาครัฐรีบจัดการกับปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน แต่ในทางกลับกันหน่วยงานรัฐบาลนั้นไม่ค่อยจะกระตือรือร้นในการหาแนวทางการป้องกันแก้ปัญหาสักเท่าไร ทำให้ปัญหาฝุ่นละอองดูเหมือนจะทวีคูณเพิ่มมากยิ่งขึ้น หน่วยงานที่ปฏิบัติในพื้นที่อาจจะหาวิธีการแก้ไขในเบื้องต้นไปก่อน

ทำอย่างไรก็ได้ให้ปัญหาฝุ่นควันที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน สามารถลดลงให้ได้มากที่สุด เช่น มีการล้างถนนหนทาง มีการฉีดพ่นน้ำในอากาศ และอีกมากมาย แต่การแก้ปัญหาดังกล่าวไม่ได้สามารถป้องกันฝุ่นละอองได้สักเท่าไร เพราะปัญหาที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองมีอีกหลายสาเหตุ

แม้จะช่วยกันขนาดไหน หากประชาชนในพื้นที่มีการเผาขยะ เผาป่า เผาเศษวัสดุทางการเกษตรต่างๆหรือแม้กระทั้งควันที่เกิดจากรถยนต์ อาจทำให้ปัญหานี้ไม่สามารถคลี่คลายได้อย่างทันเวลา ข่าวหน้าหนึ่งตามหนังสือพิมพ์ รายการข่าวก็ยังมีการแอบเผาป่า เผาขยะกันอยู่ตลอดเวลา

ฝุ่นพิษ วาระสำคัญระดับชาติที่ต้องเร่งแก้ไข 02
ใช้เป็นภาพประกอบบทความเท่านั้น Credit : Pinterest

แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาเรื่องฝุ่นละออง หมอกควันพิษ ในระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และ ระยะยาว โดยตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมกับคณะรัฐมนตรี ได้ยกปัญหานี้เป็นปัญหาสำคัญระดับชาติ เป็นวาระที่ต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ปัญหาดังกล่าวสามารถกลับเข้าสู่สภาวะปกติให้ได้

ในตอนนี้ เป็นการแก้ไขปัญหาแค่ปลายเหตุเท่านั้น ปัญหาที่เกิดเข้ามา ทางคณะรัฐมนตรี และประชาชนทุกคนต้องให้ความจริงจังกับเรื่องนี้ เพราะส่งผลกระทบต่อร่างกายโดยตรง ประชาชนในกรุงเทพมหานคร รวมถึงตามจังหวัดต่างๆ ยังคงได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละอองกันอยู่  สูดดมกับฝุ่นพิษ PM2.5 เพราะมันไม่มีทางเลือกกันจริงๆ

การที่สภาพอากาศในประเทศไทยประสบปัญหารุนแรงมากขนาดนี้ ทำให้ตามสถานที่ท่องเที่ยว โดยเฉพาะทางโซนภาคเหนือ ได้รับผลกระทบกันอย่างรุนแรง มีการจัดอันดับคุณภาพอากาศทำให้จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงขึ้นแท่นเป็นอันดับหนึ่งของโลกไปแล้ว ปัญหาแบบนี้ส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัด ทำให้ภาคการท่องเที่ยวนั้นจากที่ควรจะสร้างเงินหมุนเวียนได้มากขึ้น ต้องมานั่งทนกับฝุ่นพิษ เลยทำให้ปัญหาดังกล่าวต้องแก้ปัญหากันอย่างเร่งด่วน

อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะมีหลายๆ คนได้เรียกร้องให้ทางรัฐบาลรีบออกกฎหมายและพัฒนาคุณภาพอากาศให้กลับมาดีขึ้น  ทำได้เพียงแค่รอเวลาเท่านั้น ถึงแม้ว่าฝุ่นพิษจะเป็นวาระสำคัญ ทางเดียวที่จะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างดีและเกิดผลได้อย่างรวดเร็ว คือ การทำให้ทุกคนตระหนักถึงผลเสียจากปัญหาดังกล่าว แล้วจัดการที่ต้นเหตุอย่างเร่งด่วน เช่น การเผาป่า หรือเผาขยะ เพราะส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ยิ่งถ้าหากคุณภาพอากาศไม่มีลม ไม่มีการถ่ายเท ส่งผลกระทบทำให้อากาศในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนั้นส่งผลเสียอย่างรุนแรง

ฝุ่นพิษ วาระสำคัญระดับชาติที่ต้องเร่งแก้ไข 03
ใช้เป็นภาพประกอบบทความเท่านั้น Credit : Pinterest

ดังนั้น แนวทางการรักษาคุณภาพของอากาศให้กับมาดีและมีคุณภาพที่ดี ทุกคนจะต้องร่วมใจกันรักษาสิ่งแวดล้อม ถ้าทำได้ คุณภาพอากาศก็จะกลับมาดีได้อย่างแน่นอน