ทำความรู้จักกับโรคซึมเศร้า

ทำความรู้จักกับโรคซึมเศร้า

โรคซึมเศร้าเป็นอีกหนึ่งโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน เหมือนกับโรคอื่นๆ ทั่วไป เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน ไขหวัด และอื่นๆ ในการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าไม่ได้หมายความว่าจะเป็นคนที่อ่อนแอ ล้มเหลว หรือไม่มีความสามารถอะไร แต่จะเป็นแค่เพียงการเจ็บป่วยอย่างหนึ่งที่อาจจะเกิดได้หลากหลายสาเหตุด้วยกัน เช่น เกิดจากการสูญเสียอะไรบางอย่าง การหย่าร้าง การผิดหวัง และเกิดขึ้นได้เองโดยที่ไม่มีสาเหตุอะไร

โรคซึมเศร้า หมายถึง

การที่มีความเศร้าหรือภาวะซึมเศร้าที่มากกว่าการมีอารมณ์เศร้า และเป็นพยาธิสภาพแบบหนึ่งที่พบได้ในหลายๆ โรคทางในจิตเวช โดยสาเหตุหลักๆ ของการเกิดโรคซึมเศร้าที่สามารถพบได้บ่อยเป็นอย่างมากก็คือ ความเสี่ยงทางด้านพันธุกรรม ทางสภาพจิตใจที่ได้ไปในสถานการณ์ที่มีความเลวร้าย ทั้งความเครียด การเลี้ยงดู หรือแม้กระทั้งการสุญเสียต่างๆ ที่เป็นผลทำให้เราต้องเจ็บป่วยไปตลอดชีวิต

อาการโรคซึมเศร้า ถ้าหากมีความรุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้น อาจจะทำให้เกิดความเป็นอันตรายได้เช่น การพยายามฆ่าตัวตาย

การป้องกันโรคซึมเศร้า

สามารถที่จะป้องกันตัวเองได้ โดยอย่าเน้นตั้งเป้าหมายที่บรรลุได้ยาก หรือไปแบกความรับผิดชอบต่างๆ ไว้อย่างมากมาย พยายามทำตัวเองให้สดใส หาวันว่างไปช้อปปิ้ง ท่องเที่ยว เพื่อให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายให้ได้มากที่สุด ใช้ชีวิตให้รู้สึกมีความสนุก ร่าเริงแจ่มใส ทำอะไรก็คิดเยอะ มันก็อาจจะดึงพาให้เราไปสู่การป่วยเป็นโรคซึมเศร้าได้ และที่สำคัญ จะต้องมองโลกในแง่บวกบ้าง ถ้ามองแต่แง่ลบ มันก็อาจจะทำให้ชีวิตของเรามีแต่ความเครียด ความทุกข์ทำให้ไม่มีความสุขอะไรเลย ถ้าสามารถที่จะทำให้ชีวิตมีแต่ความสุขได้ มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งทำให้เราห่างไกลจากโรคซึมเศร้าได้เป็นอย่างดี

ทำความรู้จักกับโรคซึมเศร้า 01

โรคซึมเศร้าสามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้

โดยแต่ละคนอาจจตอบสนองต่อการรักษาที่แตกต่างกันออกไป วิธีการรักษา

รักษาด้วยยา : ในการรับประทานยาจะทำให้อาการของโรคดีขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

รักษาทางจิตใจ : ในขณะที่รักษาทางจิตใจก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักหน่อย ต้องใช้วิธีการพูดคุยกับทางจิตแพทย์มากถึง 20 ครั้ง ผู้ป่วยอาจเกิดความเข้าใจกับสาเหตุของปัญหา และนำไปสู่ในแนวทางการแก้ไขที่ดี โดยทางแพทย์จะมีการพูดคุยเพื่อที่จะเปลี่ยนมุมมอง เปลี่ยนแนวทางในการใช้ชีวิตเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตอยู่กับประจำวันได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ

ถ้าเรามีภูมิคุ้มกันที่ดี จะสามารถต่อสู้กับโรคซึมเศร้าได้เป็นอย่างดี บางคนอาจจะต้องรักษาหลากหลายวิธีเข้ามาร่วมกัน

หมายเหตุ ผู้ป่วยที่ไม่สามารถจะรับประทานยาได้ อาจจะไม่สามารถตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา อาจมีความจำเป็นที่จะต้องรักษาด้วยไฟฟ้า ซึ่งในการรักษาด้วยไฟฟ้าก็จะใช้ก็ต่อเมื่อมีความจำเป็นจริงๆ เท่านั้น

ทำความรู้จักกับโรคซึมเศร้า 02

การรักษาของโรคซึมเศร้าที่ดีและได้ผลมากเป็นที่สุด

คือ การรักษาแบบปรับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลด้วยกัน จะต้องมีการปรับความคิดและพฤติกรรมต่างๆ โดยจะต้องรักษารูปแบบในลักษณะการแก้ไขที่ได้ผลให้มากที่สุด เพราะบางทีคนรอบข้างของผู้ป่วยอาจจะเป็นสาเหตุที่จะกระตุ้นทำให้เกิดความซึมเศร้าได้

อีกหนึ่งวิธีในการรักษาอาจมีความจำเป็นในการอาศัยทฤษฎีจิตวิเคราะห์ สามารถที่จะนำมารักษาโรคซึมเศร้าได้เหมือนกัน โดยจะเป็นการช่วยผู้ป่วยในการค้นหาของสาเหตุหลักในการเกิดเป็นโรคซึมเศร้า โดยในการวิเคราห์อาจจะมีสาเหตุมาตั้งแต่เด็กๆ โดยทั่วไปสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแบบรุนแรง ก็อาจจะมีอาการกำเริบซ้ำๆ อาจจะต้องเลือกใช้วิธีการรักษาที่หลากหลายควบคู่กันไป เพื่อการรักษาที่ดีอย่างมากยิ่งขึ้น

การรักษาโรคซึมเศร้าด้วยการใช้ยา ในทุกวันนี้การรักษายาก็น่าจะเป็นวิธีการรักษาที่น่าจะดีที่สุด เพราะมันสามารถที่จะควบคุมอาการของโรคได้เป็นอย่างดี แต่ในการรักษาด้วยยานั้นก็จะต้องอยู่ในการควบคุมการดูแลของทางแพทย์ การรับประทานยาไม่สามารถที่จะไปซื้อยามารับประทานเองได้หรือไปยืมเพื่อนมากินก็ไม่ได้ เพราะแต่ละคนอาการของโรคจะมีความรุนแรงที่แตกต่างกันออกไป

การรักษาด้วยยาก็จะต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น